Báo giá

4.500.000

SET FULL SETUP: bánh SN kem tươi, backdrop căng khung và 1 bàn tiệc full setup

Xem chi tiết

5.000.000

SET FULL SETUP: bánh SN kem tươi, backdrop căng khung và 1 bàn tiệc full setup

Xem chi tiết

6.000.000

SET FULL SETUP: bánh SN kem tươi, backdrop căng khung và 1 bàn tiệc full setup, bóng bay...

Xem chi tiết

7.500.000

SET FULL SETUP: bánh SN kem tươi, backdrop bóng bay và 1 bàn tiệc full setup, bóng bay, khung ảnh...

Xem chi tiết

8.500.000

SET FULL SETUP: bánh SN kem tươi, bánh kẹo, backdrop bóng bay và 1 bàn tiệc full setup, bóng bay, khung ảnh...

Xem chi tiết

9.000.000

SET FULL SETUP: bánh SN kem tươi, bánh kẹo, backdrop bóng bay và 1 bàn tiệc full setup, bóng bay, khung ảnh...

Xem chi tiết

 
Hotline : 0127.633.5555